TEAKE BOUMA architectuur/stedenbouw is een expert in ontwerp voor herbestemming en transformatie. Met ruime ervaring bieden wij diverse diensten aan, van stedenbouwkundige plannen tot architectonische ontwerpen. We onderzoeken en adviseren over de mogelijkheden voor verandering, terwijl we de kernkwaliteiten van het bestaande koesteren.

Met toewijding ontwerpen wij projecten die een optimale balans vinden tussen de belangen van onze opdrachtgevers, de oorspronkelijke kwaliteiten en het maatschappelijk belang. Onze interventies en nieuwbouwprojecten voegen een nieuwe dimensie toe en brengen nieuw leven in bestaande structuren.

Interesse in een samenwerking met Teake Bouma architectuur/stedenbouw? Bekijk ons projectenoverzicht voor meer informatie en neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.

Optimaal samenwerken aan ontwerpen

TEAKE BOUMA architectuur/stedenbouw houdt zich met alle facetten van het architectenvak bezig. We hebben ruime ervaring in alle fasen van het ontwerp- en realisatietraject. Wij kunnen opdrachtgevers begeleiden vanaf het eerste idee tot aan de oplevering van het project. Bij elk project zoeken we naar een optimale samenwerking tussen opdrachtgever, architect, adviseurs, uitvoerende- en toetsende partijen.

Onderzoeken

De bestaande fysieke kwaliteiten in kaart brengen

Wat ons betreft is het ‘in elkaar zetten’ van een ontwerp niet zo verschillend van het ‘uit elkaar halen’. Sterker nog, een goed ontwerp is het resultaat van een ontwerpproces waarbij het ontwerp diverse malen in en uit elkaar is gehaald. Op dezelfde manier analyseren en waarderen wij een bestaande situatie. Het ontleden en benoemen van het handschrift van de oorspronkelijke ontwerper helpt ons om de specifieke kwaliteiten van een wijk of een gebouw te doorgronden. Het begrip ervan verduidelijkt ook de kwetsbare kanten van het ontwerp en stelt ons in staat de kernkwaliteiten te benoemen.

Producten: Haalbaarheidsstudie, QuickScan, Ruimtelijke Analyse

Uitgangspunten bepalen

Samen zoeken naar de bandbreedte voor verandering

Wij streven ernaar een optimale balans te vinden tussen de ontwikkelbelangen van de opdrachtgever en de kernkwaliteiten van een bestaande situatie. Wij onderzoeken wat de bandbreedte is voor verandering zonder dat deze kernkwaliteiten worden aangetast. Voordat een ontwerptraject wordt ingezet, formuleren we samen met de belanghebbenden de kaders voor het toekomstig ontwerp en leggen deze vast. Het resultaat is een Transformatiekader: een beeldend document met globale denkrichtingen en/of specifieke ontwerpkaders.

Producten: Transformatiekader, Programma van Eisen

Ontwerpen

Een passende oplossing bedenken

Voor ons is ontwerpen een zoektocht naar een passende en haalbare oplossing. Dit doen wij in stappen van schetsontwerp, voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp. Het ontwerp is een esthetische doorvertaling met een ideale mix van toekomstig gebruik, ruimtelijke verhoudingen, materialisatie en sfeer. Met verschillende typen tekeningen en maquettes worden ontwerpconcepten getest. Wij hechten veel belang aan het overleg met belanghebbenden en de toetsende partijen. Een open ontwerpproces zorgt voor een breed gedragen ontwerp, en dat heeft naar onze mening een positief effect op de kwaliteit van het eindresultaat.

Producten: Schetsontwerp (SO), Voorlopig Ontwerp (VO) en het Definitief Ontwerp (DO), Kostencalculatie per ontwerpfase

Vergunningentraject

Een zo snel en soepel mogelijk proces

Op basis van het Definitieve Ontwerp (DO) wordt het vergunningentraject ingezet. Afhankelijk van de complexiteit van het project, is het soms verstandig al eerder contact op te nemen met de toetsende partijen. Het proces van het aanvragen van vergunningen, het overleg met adviseurs en het overleg met de toetsende partijen kunnen wij u uit handen nemen.

Producten: Benodigde vergunningsstukken

Uitvoeringsgereed maken

Schoonheid zit ’m in de details

Wij maken over het algemeen nuchtere ontwerpen. De verbijzondering van deze ontwerpen zit ‘m in de maatverhoudingen, materialisatie en de detaillering. Wij zorgen voor nauwkeurige digitale (3d) tekeningen. Deze kunnen worden gedeeld in een digitaal open netwerk met BIM. Wij werken graag vanaf het begin samen met leveranciers en uitvoerende partijen om tot passende, esthetische en technisch haalbare oplossingen te komen.

Producten: Uitvoeringstekeningen, Bestek, Kleur- en materiaalstaat

Esthetisch begeleiden

Ondersteunen in het maken

Voor ons is een ontwerp pas klaar als het is gerealiseerd. Tijdens de uitwerkings- en uitvoeringsfase worden vaak nog cruciale beslissingen genomen die grote invloed kunnen hebben op het eindresultaat. Wij vinden het belangrijk om betrokken te blijven tot het eind van het uitvoeringstraject. Onze taak hierbij is om de ambities die in het begin zijn opgesteld gedurende de uitwerking en uitvoering te waarborgen, en mee te denken bij onvermijdelijke wijzigingen.

Dienst: Bijwonen van (bouw)vergaderingen en esthetische begeleiding en toezicht tijdens de uitvoering van de bouw

TEAKE BOUMA architectuur/stedenbouw

Teake Bouma architectuur/stedenbouw werkt op het snijvlak van architectuur en stedenbouw. De centrale vraag in zijn werk is hoe we een (bestaand) gebouw, plek, buurt of stad toekomstbestendig kunnen maken, op een respectvolle manier. Niet vanuit het perspectief van behoud, maar eerder vanuit verandering naar een nieuwe betekenis of narratief.

Diensten
Teake Bouma biedt een breed scala aan diensten aan binnen de architectuur en stedenbouw, waaronder:

  • Architectonische ontwerpen van kleine en middelgrote gebouwen
  • Ontwerp van bouwkundige objecten
  • Stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen
  • Architectonisch en stedenbouwkundig onderzoek

Ontwerp
Teake Bouma heeft als architect een voorliefde voor herkenbare oervormen (archetypen). Met materiaal, kleur en verhoudingen verbijzondert hij het ontwerp. Het resultaat kan variëren van zwaar en robuust tot juist licht en verfijnd.

Stedenbouwkundige Benadering
Teake Bouma ontwerpt aan stedenbouwkundige opgaven met een architectonische blik. Voor hem is een stedenbouwkundig project geslaagd wanneer gebouwen een mooi kader vormen voor een zorgvuldig ontworpen openbare ruimte.

Samenwerking en Netwerk
Teake Bouma is een kleine organisatie die werkt binnen een netwerk van vakgenoten. Door zijn werkwijze en zijn ruime ervaring in het doorlopen van ontwerpprocessen leidt de samenwerking met de opdrachtgever en andere stakeholders vaak tot verrassende resultaten.

Onderwijs
Naast zijn praktijkwerk is Teake Bouma docent ontwerpen en coördinator aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde, met ruime ervaring in zowel bachelor- als masteronderwijs.

CONTACT

Wilt u meer weten over werken met Teake Bouma, neemt u dan telefonisch of via e-mail contact op. Ik vind het leuk om in een gesprek te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Even geduld aub...

PRIVACYVERKLARING

TEAKE BOUMA architectuur/stedenbouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Voor meer informatie hierover, download onze privacyverklaring via deze link: Privacyverklaring

TEAKE BOUMA architectuur/stedenbouw
0641778838