Nieuwbouw Wooncomplex 306 in Eindhoven

Nieuwbouw Wooncomplex 306 in Eindhoven

Projectomschrijving

Het Wooncomplex 306, Limbeek Noord in Eindhoven voldoet niet meer aan de huidige woonwensen. De opdrachtgever Stichting Woonbedrijf wil de kleine appartementen vervangen door 42 grondgebonden woningen voor 1 à 2 persoonshuishoudens. Limbeek Noord in Eindhoven is een naoorlogse buurt die oorspronkelijk is gemaakt voor Philipsmedewerkers, en heeft een beschermde status. Teake Bouma architectuur/stedenbouw is gevraagd in deze bijzondere buurt een ontwerp te maken voor het nieuwe wooncomplex.

Het huidige complex bestaat uit een carré van 4 appartementenstroken met een centraal plantsoen. Deze stedenbouwkundige opzet wordt voor een deel gewijzigd. Autowegen worden vervangen door woonpaden en het plantsoen krijgt een meer besloten karakter. De bijzondere architectuur van de buurt vormt een inspiratiebron voor het nieuwe ontwerp. Het doel is om een subtiel ontwerp te maken dat zich voegt in zijn omgeving, maar daarnaast ook past in de huidige tijd.

Details

Type project:  Architectuur
Opdrachtgever:  Stichting Woonbedrijf sws.hhvl