Woonerven Leeuwarden

Woonerven Leeuwarden

Projectomschrijving

Dit vrije kavelplan bestaat uit drie eilanden die zijn verdeeld in kavels variërend van 1000 tot 1500 m2. De verkaveling sluit aan op het karakteristieke Friese landschap met sloten, weidegronden en houtwallen. Het ontwerp is geïnspireerd op boerenerven met boerderijen en schuren die direct op de erfgrens staan.

Elk eiland heeft een eigen erf  dat vier kavels ontsluit. De woonhuizen en tuinmuren staan direct op de erfgrens en bepalen het beeld van het erf. Elke woning krijgt een pannendak met zadeldak met een lage en een hoge gootzijde. Er is een spel bedacht waarbij afwisselend een woning met een lage goot en een woning met een hoge goot aan het erf staat. Het ontwerp kenmerkt zich door een mooi contrast tussen het stenige erf en de grote groene tuinen.

Details

Type project:  Architectuur, Stedenbouw