Multifunctionele accommodatie in Ypenburg

Multifunctionele accommodatie in Ypenburg

Projectomschrijving

Dit is een nieuwbouwproject in de Bras, de meest landelijke wijk van Ypenburg. Gebouwen binnen dit gebied moeten als ‘schuurachtige bouwvolumes’ worden ontworpen. De opdrachtgever wilde hier een gebouw ontwikkelen waar meerdere voorzieningen onder één dak worden gebracht. De uitdaging was het ontwerpen van een efficiënt gebouw waarbinnen functies in de toekomst kunnen veranderen.

Voor het ontwerp lieten wij ons inspireren door schuren uit de bollenstreken. Dit zijn neutrale bakstenen schuren met een streng ritme van ramen en deuren, waaraan je de verscheidenheid aan functies in het gebouw niet kunt aflezen. Hierdoor is er een grote indelingsvrijheid aan de binnenkant van het gebouw en dus de mogelijkheid om de aanwezige functies in de loop van de tijd te veranderen.

Het gebouw heeft twee gezichten. Aan de kant van het voorzieningengebied staat een langgerekte gevel die qua schaal aansluit op de andere voorzieninggebouwen. Hier bevinden zich de verschillende hoofdtoegangen tot het gebouw. Aan de kant van de woonwijk staat een informele gelede gevel die aansluit op de kleinschaligheid van de aangrenzende woonhuizen.

 

Details

Type project:  Architectuur
Opdrachtgever:  Sport Accent, Jeroen Alderding