Onderzoek Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoek Museum Boijmans Van Beuningen

Projectomschrijving

Museum Boijmans Van Beuningen is een aantal jaren dicht voor een uitgebreide renovatie. De gemeente Rotterdam had voor de architectenselectie, de planbeoordeling en de vergunningverlening behoefte aan een cultuurhistorisch onderzoek van het paviljoen van H.J. Henket (1988-1991) en de uitbreiding van P. Robbrecht & H. Daem (1996-2003). Teake Bouma en Leon van Meijel hebben voor beide delen een cultuurhistorische verkenningen gemaakt. Daarin werken we door de verschillende schaalniveaus, beschouwen we de opeenvolgende tijdslagen, ontrafelen we de samenstellende onderdelen, duiden we hun onderlinge verband en presenteren we de kwaliteiten en fricties.

Details

Type project:  Erfgoed, Onderzoek