Quickscan Overamstel te Amsterdam

Quickscan Overamstel te Amsterdam

Projectomschrijving

Voor het bedrijventerrein ‘Overamstel’ is een ontwikkelvisie in voorbereiding die koerst op een stapsgewijze transformatie met als één van de ambities: erfgoed als inspiratiebron. Dat erfgoed is door de gemeente Amsterdam geïnventariseerd en bestaat uit vijf – niet beschermde – gebouwen met karakteristieke bedrijfshallen uit de jaren vijftig. Een quickscan moet voor deze gebouwen op hoofdlijnen inzicht verschaffen in de historische achtergrond, de stedenbouwkundige logica, de architectonische essentie, de cultuurhistorische kernwaarden en de transformatieruimte. 

Details

Type project:  Erfgoed, Onderzoek