Visie Polderlinten Haarlemmermeer

Visie Polderlinten Haarlemmermeer

Projectomschrijving

In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en Feddes/Olthof Landschapsarchitecten hebben we gewerkt aan een ambitieuze visie voor de polderlinten in de Haarlemmermeer. Polderlinten vormen de structuur van het landschap, bestaande uit wegen, bermen, beplantingen, waterwegen en historische erven. Onze visie richt zich op het behouden en versterken van de unieke identiteit en functie van deze linten.

Met noord-zuid linten van ongeveer 250 meter breed en oost-west linten van circa 100 meter, zijn de polderlinten van vitaal belang voor de dorpsgemeenschappen en het agrarische leven. Ze fungeren als traditionele ontmoetingspunten, met kerken, scholen en dorpscentra langs hun route, en boerenerven die ermee verbonden zijn. Echter, de polderlinten staan voor uitdagingen zoals verstedelijking en veranderingen in economische activiteiten. Daarom hebben we een visie ontwikkeld om hun integriteit te behouden en te versterken.

Onze visie gaat verder dan behoud; het is een belofte van vernieuwing. We streven naar een duurzame toekomst waarin de polderlinten gedijen als belangrijke elementen van ons erfgoed, terwijl we ruimte bieden voor nieuwe vormen van gebruik en beleving.

Benieuwd naar onze visie voor de Polderlinten in de Haarlemmermeer? Download het projectoverzicht via onderstaande link en ontdek hoe we de toekomst van dit unieke landschap vormgeven.

(tekeningen door Feddes/Olthof en Teake Bouma)

Details

Type project:  Landschap, Stedenbouw
Opdrachtgever:  Gemeente Haarlemmermeer