Julianastraat te Wageningen

Julianastraat te Wageningen

Projectomschrijving

Aan de Julianastraat staat een complex van 75 woningen uit 1915. Het complex is ontworpen door J.H. de Roos & W.F. Overeijnder. Deze woningen werden in de jaren ‘70 en ‘80 ingrijpend gerenoveerd en zijn nu opnieuw aan vernieuwing toe. De Woningstichting is eigenaar en wil de woningen slopen en vervangen met meer courante woningen. Drie erfgoedverenigingen vinden het complex cultuurhistorisch waardevol, pleiten voor behoud en hebben daarom een aanvraag gedaan voor een gemeentelijke monumentenstatus. In opdracht van de gemeente heb ik samen met Leon van Meijel een onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarden van het complex. De bevindingen van dit onderzoek is als input meegegeven voor een tweede onderzoek naar de woon- en bouwtechnische staat en de transformatiemogelijkheden van de woningen.

Details

Type project:  Erfgoed, Onderzoek