Ruimtelijk Onderzoek H. Stephanuskerk te Moerdijk

Ruimtelijk Onderzoek H. Stephanuskerk te Moerdijk

Projectomschrijving

De H. Stephanuskerk te Moerdijk staat in de planning om gesloopt te worden. Het kerkgebouw zal plaats moeten maken voor woningbouw. Het is de bedoeling dat de vrijstaande klokkentoren behouden blijft. Het Cyupersgenootschap heeft onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van de H. Stephanuskerk.  Het genootschap meent dat het om een belangwekkend kerkgebouw gaat en wil sloop voorkomen.

Wooncorporatie Brabantse Waard heeft ons gevraagd een contra-expertise op te stellen op zowel cultuurhistorisch, architectonisch en stedenbouwkundig gebied. Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de nationale en de lokale waarde van de H. Stephanuskerk.

Onze conclusie is dat de H. Stephanuskerk een belangrijke cultuurhistorische en ruimtelijke betekenis heeft voor de regio en het hart van Moerdijk. Een herbestemming van het kerkgebouw is een mogelijkheid om sloop te voorkomen. De rationele stedenbouwkundige en architectonische opzet biedt goede mogelijkheden om het kerkgebouw aan te passen voor een nieuwe functie. De structuur van het gebouw is dusdanig opgezet, dat zonder grote structurele en kostbare ingrepen het gebouw een nieuwe functie kan vervullen.

Details

Type project:  Onderzoek