Bouwhistorische Verkenning Stadhuis Eindhoven

Bouwhistorische Verkenning Stadhuis Eindhoven

Projectomschrijving

De gemeente Eindhoven heeft haar Stadhuis, ontworpen door architect Jan van der Laan, aangewezen als gemeentelijk monument. Hiermee benadrukt het stadsbestuur het belang van dit gebouw voor de wederopbouwperiode (1940-1965). Het Stadhuis, opgeleverd in 1969, heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot 1928. Voor de bepaling van de monumentale status is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd door van Meijel-adviseurs in cultuurhistorie en Teake Bouma architectuur/stedenbouw. Het onderzoek richtte zich op de bouwfasering, typering en waardering van het Stadhuis en bestond uit veldwerk, archiefonderzoek en analytische stappen. De resultaten bieden een objectieve basis voor de monumentale status en geven inzicht in de cultuurhistorische waarde van het Stadhuis.

Details

Type project:  Architectuur, Onderzoek
Opdrachtgever:  Gemeente Eindhoven